Masz pytania?

Darmowa dostawa już od 1000,00 zł.

Regulamin

Regulamin sklepu www.do-pieca.pl

§1 Postanowienia ogólne

            1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

            2. Właścicielem Sklepu jest firma FIT-ALL Mariusz Janicki ul. kościelna 39; 26-230 Radoszyce; NIP: PL6581941344

            3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem [dalej „Klient”]

            4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

            5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają aktualny podatek VAT).

            6. Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, pozbawione wad i oryginalnie zapakowane, chyba że w opisie wyraźnie zaznaczono inaczej.

            7. Do wszystkich zamówień dołączony jest paragon lub na życzenie klienta, Faktura VAT.

            8. Dla zamówień firmowych wystawiamy Faktury VAT i dołączamy je do przesyłki.

            9. Zastrzegamy również możliwość wysyłki dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej.

 

§2 Zamówienia

            1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu

            2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

            3. Przystępując do zakupu nabywca automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia umowy na dostarczenie zamówionego towaru w jego imieniu i na jego rzecz.

            4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

            5. Dostawę uznaje się za wykonaną w momencie kiedy nabywca otrzyma zamawiane produkty w stanie wskazanym w opisie produktu.

 

§3 Płatności

            1. Klient ma do wyboru formy płatności określonej w formularzu zamówienia.

            2. Minimalne ceny przesyłek określone są w cenniku wysyłek. Ceny wysyłek mogą ulec zmianie w zależności od wielkości koszyka z zamówieniem.

            3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę lub wybór płatności przy odbiorze COD.

            4. Na płatność, w przypadku przelewu, czekamy 7 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

 

§4 Wysyłka towaru

            1. Sklep wysyła zamówiony towar za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy po uprzedniej informacji o tym.

            2. Towar wysyłamy do 24h od zaksięgowania wpłaty lub wyboru przesyłki za pobraniem COD.

            3. Warunkiem terminowego wysłania przesyłki jest prawidłowe uzupełnienie niezbędnych danych teleadresowych przez Klienta.

            4. W przypadku niepodjęcia przez Klienta paczki w wyznaczonym terminie, koszty ponownej wysyłki ponosi Klient.

            5. W przypadku niepodjęcia przez Klienta paczki w wyznaczonym terminie (z winy Klienta), a następnie rezygnacji z zamówienia, Klient otrzyma zwrot płatności jedynie za zamówione produkty (bez kosztów przesyłki).

Podczas dostarczenia przesyłki do Klienta przez kuriera, obowiązkiem Klienta jest sprawdzić jej stan, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy sporządzić „protokół szkodowy” W OBECNOŚCI KURIERA lub Odbierając z Automatów Paczkowych, kurier posiada stosowne formularze oraz aplikacje automatów, stosowny interfejs.

 

§5 Reklamacje

            1. Klient ma prawo reklamować niezgodność towaru lub braki ilościowe zakupionego towar do 7 dni od jego otrzymania.

            2. Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres: mariuszjanicki@o2.pl

W treści maila prosimy podać następujące informacje: • numer zamówienia • czego dotyczy reklamacja • powód reklamacji • sposób kontaktowania się przez Sklep • (Opcjonalnie) jaka forma rozwiązania problemu jest oczekiwana/zadowalająca

            3. Odpowiedzialność za zamawiany towar aż do momentu jego dostarczenia ponosi Sklep.

            4. Jeżeli reklamacja ma związek z niewłaściwą ilością zamawianych produktów, koszty dosłania braków pokrywa Sklep. Dosłanie nastąpi do 24h, od otrzymania informacji o tym fakcie.

            5. Jeżeli reklamacja ma związek z pomyłką w zamówieniu, koszty pokrywa Sklep. Klient informuje o zaistniałej sytuacji Sklep i odsyła nieprawidłowe zamówienie na adres Sklepu. Po otrzymaniu przesyłki Sklep w terminie 24h wysyła prawidłowy towar lub zwraca środki + koszty przesyłek (nie większe od najdroższej możliwej opcji dostawy z cennika sklepu) na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego.

            6. Procedura reklamacji :

            1. Nabywca zgłasza reklamację mailowo podając informacje wymienione
w punkcie 5.1.2 Regulaminu Sklepu.
            2. Sklep po otrzymaniu maila z reklamacją skontaktuje się z nabywcą do 48h od zgłoszenia.
            3. W zależności do rodzaju reklamacji Sklep wskaże działania jakie powinny mieć miejsce aby rozwiązać zaistniały problem w najkrótszym możliwym terminie
            4. Po ewentualnym uznaniu reklamacji oraz ustaleniu sposobu rozwiązania problemu, Sklep:

             a) zwróci kwotę za zamówienie na podany przez Klienta rachunek do 48h
lub
            b) wyśle wolny od wad, reklamowany przez Klienta, produkt do 24h. Sposobem wysyłki będzie najtańszy, dostępny w danej lokalizacji przewoźnik.

 

§6 Gwarancja/ Rękojmia

            1. Uprawnienia z tytułu gwarancji/rękojmi należy wykonywać zgodnie z warunkami danego produktu.

 

§7 Wymiana towaru

            1. Klient ma prawo wymienić zamawiany towar na inny do 14 dni od otrzymania zamówienia.

            2. Chęć wymiany towaru Klient zgłasza mailowo lub telefonicznie.

            3. Warunkiem wymiany towaru na inny jest przesłanie wymienianego produktu w stanie takim jak w opisie danego produktu, oryginalnie zapakowanego oraz bez śladów użytkowania wraz z paragonem.

            4. Koszty zwrotu towaru oraz ponownej wysyłki ponosi Klient.

            5. Wysyłka właściwego towaru nastąpi do 24h od otrzymania przez Sklep paczki zwrotnej oraz należności wynikających z różnic cenowych towarów oraz ponownej wysyłki.

            6. W przypadku gdy wymieniany towar jest tańszy niż właściwy, Sklep zwróci różnicę na podany przez nabywcę rachunek do 48h od nadania przesyłki.

            7. Adres na który należy przesyłać wymieniany towar to:
FIT-ALL Mariusz Janicki; ul. kościelna 39; 26-230 Radoszyce; tel. 793739280

 

§8 Odstąpienie od umowy

            1. Klient ma prawo do zgłoszenia formularza odstąpienia od umowy na odległość do 14 dni od otrzymania zamówienia.

            2. Sklep akceptuje gotowe lub stworzone przez Klienta formularze odstąpienia od umowy.

            3. Po otrzymaniu przez Sklep formularza odstąpienia od umowy (należy go przesłać mailowo, listownie lub wraz z towarem), nabywca ma 14 dni na odesłanie zamawianego towaru w stanie takim jak w opisie danego produktu, oryginalnie zapakowanego oraz bez śladów użytkowania wraz z paragonem.

            4. Po otrzymaniu przez Sklep zwracanego towaru wraz za paragonem, kwota zamawianych produktów plus kwota najniższej dostępnej w ofercie przesyłki, zostanie zwrócona na podany przez nabywcę numer rachunku do 14 dni.

            5. Adres na który należy przesyłać zwracany towar to:
FIT-ALL Mariusz Janicki; ul. kościelna 39; 26-230 Radoszyce; tel. 793739280

            6.Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu w ramach odstąpienia od umowy, jeśli:

            a. otrzymał oświadczenie o zwrocie wysłane po upływie 14 dni od daty otrzymania przez kupującego towaru;
            b. zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
            c. sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, produkt został dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta np.

Przedłużenie przewodów czujników.

Sznura, taśm, rur i innych materiałów uciętych z rolki, szpuli, krążka, itp. na zamówioną przez Klienta długość. Oraz innych dla indywidualnych potrzeb Klienta.
            d. produkt był modyfikowany przez Klienta
            e. rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

            f. Dostarczany towar nie był zakupiony w Sklepie

            7. Za odsyłany towar odpowiada Klient, aż do momentu przekazania na adres Sklepu. Klient dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć odsyłany towar.

 

§8 Ochrona prywatności

            1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Sklepu i przetwarzanie ich zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

            1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
            2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.