Masz pytania?

Darmowa dostawa już od 1000,00 zł.

Sterownik do pieca co kotła IE26 pompy CO CWU dmuchawa

189.00 

Sterownik IE-26

do kotła C.O. ze sterowaniem proporcjonalnym.

Sterownik przeznaczony do sterowania:

 • dmuchawą,
 • pompą CO,
 • pompą CWU

Sterownik zawiera niezbędne okablowanie wraz z czujnikami do zamontowania sterownika na kotle.

Zestaw zawiera:

 • sterownik z pełnym okablowaniem,
 • wspornik i śruby do przykręcenia sterownika na kotle,
 • INSTRUKCJĘ OBSŁUGI i kartę gwarancyjną 30 miesięcy
 • dowód zakupu, paragon lub na życzenie fakturę

Sterownik zawiera niezbędne okablowanie wraz z czujnikami do zamontowania sterownika na kotle.

DŁUGOŚCI PRZEWODÓW:

 1. czujnik kotła – 0,6 m.
 2. dmuchawa – 0,6 m.
 3. zasilanie – 1,5 m.
 4. pompa c.o. – 1,5 m.
 5. pompa cwu – 1,5 m.
 6. czujnik cwu (bojlera) – 3 m.

Mikroprocesorowy regulator ” IE-26 „

przeznaczony jest do sterowania nadmuchem, pompą obiegu wody oraz pompą cwu w kotłach na paliwa stałe w otwartych instalacjach C.O. Jego zadanie polega na utrzymaniu na kotle temperatury zadanej za pomocą płynnej regulacji obrotów dmuchawy, wykonuje przedmuchy kotła w celu usunięcia nadmiaru gazów powstałych w procesie spalania i zabezpiecza instalację C.O. przed zagotowaniem wody. Regulator wyposażony jest w algorytmy regulacji pozwalające na oszczędności paliwa. Sterownik posiada możliwość programowania: przedmuchów, maksymalnych i minimalnych obrotów dmuchawy, temperaturę załączenia pompy obiegowej, temperaturę zadaną. Szereg tych funkcji pozwala dopasować sposób sterowania do konstrukcji kotła, rodzaju i jakości paliwa.

Dodatkowo sterownik posiada wyjście na pompę c.w.u. wraz z czujnikiem za pomocą którego dokonywany jest pomiar temperatury w zasobniku ciepłej wody użytkowej. Użytkownik w dodatkowym menu serwisowym ma możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy pomp:

 1. Praca tylko pompy c.o.- tryb ten nastawiany jest gdy nie mamy pompy c.w.u.
 2. Praca pomp c.o. i c.w.u. równolegle – pompy zostają załączone według nastaw. Pompa c.o. pracuje w sposób ciągły powyżej temp. załączenia pompy (parametr regulowany), pompa c.w.u. zostaje załączona powyżej temp. załączenia pompy c.w.u. (parametr regulowany) i pracuje do momentu gdy temp. w zasobniku ciepłej wody zostanie osiągnięta.
 3. Tryb letni – w okresie letnim pracuje tylko pompa c.w.u. Załączenie pompy c.o. następuje tylko gdy zostanie przekroczona temp. alarmu pieca.

 

POŻYTECZNE FUNKCJE, które wyróżniają ten sterownik spośród konkurencji

Pamięć funkcji podczas braku zasilania

w przypadku braku zasilania wszystkie funkcje ustawione przez użytkownika zostają zapamiętane

Anty stop

funkcja ta zapobiega zatarciu pompy w sezonie letnim gdy jest ona nieużywana. Regulator co 10 dni załącza pompę na 10 sekund.

Anty zamarzanie

zapobiega zamarznięciu wody w instalacji C.O. załączając pompę poniżej 7*C.

ALARM DZWIĘKOWY

Histereza kotła

funkcja ta zapobiega ciągłemu załączaniu i wyłączaniu się dmuchawy np. w przypadku gdy temp. będzie się wahać pomiędzy 50*C, a 49*C. Histereza jest to różnica pomiędzy temperaturą zadaną, a temperaturą powrotu do trybu pracy np.: gdy temperatura zadana ma wartość 50*C, a histereza wynosi 2*C, przejście w cykl podtrzymania nastąpi po osiągnięciu temperatury 50*C, natomiast powrót do cyklu pracy nastąpi po obniżeniu się temperatury do 48*C. Histerezę można ustawiać od 1*C do 5*C.

Wyłączenie przedmuchów

wybierając w opcji czas przedmuchu wartość „0” wyłączamy całkowicie przedmuchy.

Temp. załączenia pompy c.o.

– możliwość ustawienia temp. przy której nastąpi załączenie pompy.

Temp. załączenia pompy c.w.u.

– temp. powyżej której następuje załączenie pompy c.w.u.

Temperatura zadana c.w.u.

– wartość temperatury mierzona na czujniku c.w.u. po osiągnięciu której pompa c.w.u. zostaje wyłączona. zakres regulacji 30-65*C

Podgląd aktualnej temperatury na czujniku c.w.u.

Czas wygaszania

– użytkownik ma możliwość regulacji czasu po którym dmuchawa zostanie wyłączona gdy na sterowniku temperatura zacznie spadać 10-240 minut fab. 30 min

Regulacja minimalnych obrotów dmuchawy

Zakres regulacji 1-70% fab. 25%. Funkcja ta służy wyregulowania minimalnych obrotów dmuchawy tak by wirnik dmuchawy obracał się wolno ale swobodnie.

Regulator posiada niezależne dodatkowe zabezpieczenie termiczne, które bezwzględnie odcina obwód wentylatora gdy temp. kotła przekroczy 90*C. Zabezpieczenie termiczne umieszczone jest w rurce miedzianej razem z czujnikiem temperatury co gwarantuje że na termiku zawsze będzie taka temperatura jak na kotle.

Etykieta frontowa sterownika jest taka sama jak stosuje się w elektronice przemysłowej. Nie jest to papierowa naklejka, która po kilku dniach się odklei!!!

Gwarancja 30 miesięcy

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POBRANIA W PDF