Masz pytania?

Darmowa dostawa już od 1000,00 zł.

Sterownik do pieca co kotła IE25 PID pompa dmuchawa

169.00 

Sterownik IE25 PID do kotła, kominka, pieca co.

Sterownik obsługuje:

 • Dmuchawę,
 • Pompę c.o.,
 • Czujnik temp. spalin PT1000 (dostępny na innych aukcjach)

W tej samej serii serowników, na innych naszych aukcjach dostępne również z obsługą:

termostatu pokojowego IE24

pompy CWU IE26

podajnika IE28.

 

Zestaw zawiera:

 • Regulator kotła IE25 z okablowaniem,
 • wspornik oraz śruby do przykręcenia sterownika,
 • instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu

Regulator kotła IE25 został wyposażony w algorytm sterowania tzw. PID, który automatycznie dobiera moc dmuchawy w zależności od obciążenia kotła. Dmuchawa pracuje ze zmienną wydajnością w sposób ciągły co powoduje stabilniejszą pracę i temperaturę kotła oraz niższą emisję spalin. Praca kotła po przekroczeniu temp. zadanej jest zjawiskiem normalnym, gdzie wentylator pracuje z minimalną wydajnością „przeciągając” temperaturę o wartość parametru HISTEREZA PLUS.

Dodatkowo do sterownika IE25 możemy podłączyć czujnik temperatury spalin PT1000 (dostępny na innych aukcjach), który analizując zmiany temperatury spalin będzie ograniczał straty kominowe zwiększając sprawność kotła co ogranicza zużycie opału.

DŁUGOŚCI PRZEWODÓW:

 1. czujnik kotła – 0,6 m.
 2. dmuchawa – 0,6 m.
 3. pompa – 1,5 m.
 4. zasilanie – 1,5 m
 5. Złącze wkręcane do podłączenia czujnika PT1000 (dostępny na innej aukcji)

 

Sterownik charakteryzuje prosta obsługa i niezawodność po ustawieniu podstawowych parametrów, ogranicza się do nastawy temperatury zadanej kotła.

 • Diody sygnalizują pracę dmuchawy, pompy i termostatu pokojowego,
 • Sterownik wyświetla temp. kotła oraz temp. spalin po wciśnięciu menu
 • Posiada DUŻY cyfrowy wyświetlacz widoczny z odległości
 • Naciskając strzałki góra/dół zmieniamy temperaturę zadaną kotła od 35 st. C do 80 st. C
 • START/STOP jednym przyciskiem przechodzimy w automatyczny tryb pracy dmuchawy.
 • Pamięć funkcji podczas braku zasilania
 • Miękki Start i Stop dmuchawy – dmuchawa startuje od minimalnych obrotów oraz stopniowo się wyłącza, funkcja ta zapobiega wybuchom gazów w przypadku ich kumulacji w komorze spalania
 • Anty stop funkcja ta zapobiega zatarciu pompy w sezonie letnim gdy jest ona nieużywana. Regulator co 10 dni załącza pompę na 10 sekund.
 • Anty zamarzanie zapobiega zamarznięciu wody w instalacji C.O. załączając pompę poniżej 7*C.
 • regulowana moc dmuchawy 1-10, przeskok 10%,
 • czas przedmuchu: 5-30 sek. OFF wyłączenie przedmuchów
 • przerwa przedmuchu 1-30 min.
 • czas rozpalania – jeżeli podczas rozpalania przez 180 minut temperatura zadana kotła nie zostanie osiągnięta sterownik wyłączy wentylator.

Parametry ustawiane z menu serwisowego:

 • Histereza PLUS od 1 st.C do 5 st.C fabrycznie 2 st.C parametr określa ile stopni po osiągnięciu temp. zadanej kotła sterownik przejdzie w tryb podtrzymania. Np. przy wartości 2*C, a temp zadanej 50*C sterownik przejdzie w tryb podtrzymania po osiągnięciu 52*C
 • Zakres regulacji określa ile stopni przed temp zadaną kotła sterownik automatycznie ma dostosowywać moc dmuchawy. Od 1 do 8 st.C fab. 7
 • Czas wygaszania 10-240 minut, fab 30. Po spadku temp. 10 st.C poniżej Temp. Zadanej Sterownik zaczyna odmierzać czas ustawiony parametrze. Jeżeli po jego upływie nie osiągnie temp zadanej, sterownik wyłączy dmuchawę.
 • Temperatura alarmu kotła: zakres 60-90 st.C fab 85 st.C. Po osiągnięciu zbyt wysokiej temp. sterownik załączy alarm dźwiękowy i pompę oraz wyłączy dmuchawę
 • Minimalne obroty dmuchawy: 1-70% fab. 25% określa od jakich obrotów będzie startował wentylator. Ustawiamy je tak aby wirnik swobodnie się obracał, a dmuchawa nie „buczała”. Parametr szczególnie przydatny przy występowaniu wybuchów gazów.
 • Temperatura załączenia pompy co: 20-70 st.C fab. 35 st.C Wyłączenie nastąpi 3 st.C poniżej.
 • Maksymalna temperatura spalin: parametr określa maksymalną temperaturę spalin w trybie Rozpalanie i Grzanie, powyżej tej temperatury sterownik ograniczy ilość powietrza dostarczanego do paleniska. zakres OFF 100-300*C OFF- funkcja wyłączona, nie będzie sygnalizowany alarm uszkodzenia czujnika.

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POBRANIA W PDF